Till förstasidan Vår verksamhet Våra konsulter Om oss Jobba hos oss Kontakta ossVår verksamhet


Rautio & Andrées uppdragsgivare är börsnoterade bolag, statligt ägda bolag och försäkringsbolag där vi har följande uppdrag:

Kartlägga och utveckla strukturer och processer
för pension och total ersättning till anställda
Finansieringsanalys av pensionsåtaganden
Redovisning av pension enligt svensk och
internationell redovisningsstandard
Resursuppdrag och systemstöd åt
HR och Ekonomiavdelning
Resursuppdrag och affärsutveckling
åt försäkringsverksamhet