Till förstasidan Vår verksamhet Våra konsulter Om oss Jobba hos oss Kontakta ossKonsulter


Per Rautio
Per har en bakgrund som aktuarie från försäkringsbranschen och är verksam som konsult sedan 1996. Per har lång erfarenhet från olika verksamheter inom försäkringsbranschen, t.ex. traditionell livförsäkring, fondförsäkring, avtalspensioner, pensionsförvaltning, revision och försäkringsredovisning.

Per har en akademisk utbildning inom matematik, matematisk statistik, och nationalekonomi från Uppsala Universitet.
per.rautio@rautioandree.se
+46 703 63 63 95


Andreas Norstedt
Andreas har en utbildning i matematik, inklusive försäkringsmatematik, från Stockholms universitet. Andreas har jobbat som konsult sedan 1998.

Andreas är sedan 2007 anställd på Rautio & Andrée där hans huvudsakliga arbetsuppgifter är projektledning och test av försäkringsrelaterade IT-system samt värdering av förmånsbestämda pensionsförpliktelser enligt Swedish GAAP och IFRS. Andreas har även en roll som koordinator i Rautio & Andrées IFRS-uppdrag.
andreas.norstedt@rautioandree.se
+46 704 96 82 20


Anna Lyck
Anna har arbetat inom försäkringsbranschen sedan 1995. Hon har under dessa år haft olika befattningar såsom pensionskonsult och administratör av försäkringsavtal. I sitt arbete har Anna varit projektledare vid försäkringsupphandlingar, arbetat med att kartlägga och strukturera pensionshantering hos kundföretag, genomfört pensionsutredningar och skrivit pensionspolicys.

Anna har magisterexamen i ekonomi från Mitthögskolan i Sundsvall, samt Livdiplom, Certifierad förmedlare Livförsäkring och placering, från SFH (Stiftelsen Försäkringshögskolan).
anna.lyck@rautioandree.se
+46 703 33 42 03